Kontakt os

Jyllandsvej 8, 9500, Hobro

Kontor tid:

Mandag – fredag, 09:00 – 15:00

Tlf.: 96 72 98 99
Mail: info@jyskvagt.dk

 

 

Ofte Stillede Spørgsmål

Find svar på dine spørgsmål her eller send os en mail.

Virksomheder, kommunale og private har gennem mange år brugt Jysk Vagt & Security ApS som rådgiver, når sikkerheds spørgsmål har meldt sig. Senest kommunale rådgivning drejede sig om havnenes terrorsikring. Vores rådgivning er selvfølgelig gratis.

30 års erfaring gør, at vi kan rådgive om alt indenfor sikkerhed.

Skal vi have tåge er der mange spørger ?

Om der skal sikres med tåge afhænger af værdierne der skal sikres og om man gentagne gange har været udsat for indbrud.

Ønsker man "bare" at sikre sig mod indbrud er en tyverialarm ofte tilstrækkelig. Yderligere sikring udover alarmen, så er tv overvågning ofte et godt supplement.

Der gælder dog samme regel med tåge som med en alarm, den er effektiv sammen med en hurtig alarmpatrulje.

Etablering af tågesikring starter ofte fra kr. 7.400,00 excl. moms og installation.

Jysk Vagt & Security ApS tilbyder tankpasning. Fordelen ved at bruge JVS er, at vore biler konstant er på gaden til pris kontrol.

Vi holder tank områderne rene, standere rengøres, papir og handsker opfyldes, omsætningen optælles og transporteres i banken.

Jysk Vagt & Security ApS foretager ofte overvågningsopgaver der vil blive betegnet som detektiv arbejde.

  • Utroskab
  • Observation af sygemeldte ved mistanke om falsk sygemelding
  • Overvågning ved mistanke om medarbejder tyveri
  • Overvågning af køretøjer ved af- og pålæsning
  • Mistanke om forestående indbrud eller hærværk

Der er mange forskellige grunde til at en virksomhed har vagtrunde/ Lukkerunde. Hos nogle virksomheder har forsikringsselskabet  krævet runden. Andre har vagt på grundet indbrud, hærværk eller frygten for brand. JVS har forskellige vagtordninger: Indvendig lukkerunde hvor vægteren kontrollerer, at alt er som det skal være, at alt er låst og lukket og at alarmen er tilkoblet. Gående udvendig runde hvor alle døre og vinduer kontrolleres udefra. Brandrunder hvor vægteren flere gange om aftenen og natten "stikker hovedet ind" og snuser. Kørende razzia runder hvor vægteren op til flere gange om aftenen / natten kommer forbi en given virksomhed. JVS har vagtrunder fra kr. 450,00 og opefter pr. måned. Vore kørende vagter starter i dag ud kl. 18.00  og kører ude frem til næste morgen kl. 06.00. Vi har 2 biler på gaden hver aften og nat. Udover disse har vi altid to mand på tilkald. I tilfælde af biljagter / indbrud er vi i løbet af få minutter 4 biler på gaden til at hjælpe hinanden. I tidsrummet 06.00 og frem til kl. 18.00 er vi 4 mand på vagt.

Lån en alarm gratis i 30 dage

Vi monterer en alarm hos dig som er i tvivl om du nu kan betjene den, eller om det nu også er det du ønsker. Efter 30 dage tales vi ved, har du fundet ud af at det ikke var det du ønskede tager vi alarmen retur uden det koster dig en krone.

En alarm er et effektivt værn mod indbrud og tyveri, alene klistermærkerne får ofte tyvene til at vælge et usikret hus. Det effektive går dog af alarmen hvis der ikke meget hurtigt kan indfinde sig en alarmpatrulje, eller andre der er hidkaldt.

445 tyve kan dog berette, at JVS's vægtere var noget hurtigere fremme end de regnede med.

Opbygning: Tastatur i bryggeres, detektorer i udvalgte rum. Man behøver ikke zoner i alle rum i huset. Alarmen kodes så der kan nattilkobles, kontor, stue og bryggers er ofte med om natten. Med en fjernbetjening i soveværelset kan alarmen betjenes derfra. Alle vore alarmer har indbygget nødkald i tastatur og fjernbetjening.

Hvad sker der hvis alarmen aktiverer: Reaktionen er afhængig af forholdsordren der er udarbejdet sammen med kunden efter installation. Nogen ønsker vægteren skal køre på alt, nogen vil gerne orienteres og selv bestemme om de selv eller vægteren skal køre.

Brandalarm: Mange kunder får brandzoner op der samkører med alarmen. Går en brandzone er det kontrolcentralen der modtager. Det vil sige at uanset om man er hjemme eller ej reageres der på brandaktivering. Går en brandzone når man er hjemme vil man altid blive kontaktet så huset kan blive evakueret hurtigt.

Detektorer: Zoner, pir eller detektor de har mange navne. Placeres i de rum der ønskes sikret. En detektor placeres så den kan se hele rummet, dækker ofte 6 x 12 meter og aktiveres ved varme og bevægelse. Kamera detektor har udover varme og bevægelses føler også et indbygget kamera. Ved alarm aktivering optager kameraet film eller billeder. Nogle sikrings firmaer bruger udelukkende kameradetektorer og udelukker fejlalarmer ved brugen af kameraet. De der udelukkende har kameradetektorer tænker i den forbindelse ikke på, at når det er kunden selv der aktiver, en tidlig morgen uden ret meget tøj på, så sidder der nogle mennesker på en kontrolcentral og kigger på en !!

Magneter: Bruges ofte som åbningskontakt på indgangsdøren.

Rystechok: Bruges på døre og vinduer og har udover magnetens funktioner også ryste sensorens funktioner og aktivere når en tyv begynder, at brække dør eller vindue op. Den venter ikke med at aktivere til objektet er åbnet men aktiverer ved rystelserne under forsøget på at åbne objektet.

Towerdetektorer: Kan sidde udvendig, i haller, maskinhuse og andre steder hvor fugle, katte og hunde færdes. De aktiverer først når et menneske bevæger sig i sikringsområdet.

Aktivering: En alarm aktiverer ikke uden grund, i 99,9 % af tilfældene kan der påvises en grund til aktiveringen. En edderkop der kravler hen over detektoren kan aktivere en alarm. Uroer der hænger i loftet der bevæges af varme fra f.eks en radiator kan udløse en alarm. Vi anbefaler at man sprayer insekt gift rundt om detektoerne, dette kan i op til 3 måneder holde insekter væk. I sæsonen med tordenfluder er dette en god ide.

Kontroller for systemproblem: Tryk på stjernen på din fjernbetjening eller stjernen lige under 7 tallet på tastaturet eller stjernen på fjernbetjeningen eller a'et så fortæller alarmen hvad problemet er. Oftest er det svag batteri.

Gul lampe lyser på centralen: Tryk 2 gange på ok knappen og derefter en gang på ok for at bladre meldingerne igennem.

Tvangstilkobling: Lyder din alarm meget mærkelig ved tilkobling, er det oftest fordi en zone er defekt eller løbet tør for batteri. Alarmen virker og tilkobler men friholder den zone der er defekt. Tilkoblingen varer 60 sec. så stopper den under lige lyd.

Service: Vi anbefaler at der udføres service hvert andet år. Med de rigtige batterier skal zonerne kunne holde i 24 måneder. Batterier er dog noget vi ikke giver garanti på da det er en sliddel. I de tilfælde hvor det er kunden selv der skifter batteri, anbefaler vi at der kun bruges Duracell batterier. Historien viser, at alle andre mærker desværre ikke holder, nogle mærker holder kun få måneder.

Under et service kontrollerer vi: At alt fungerer tilfredsstillende, alle zoner gennemgås, der skiftes batteri, vi kontrollerer, at de sender til kontrolcentralen, at alarmpanelet fungerer tilfredsstillende, at tastaturet fungerer som det skal. Varighed ca, 40 til 45 minutter.

 

 

Alle priser er individuelle, vagt afregnes pr. minut forbrugt på stedet og er ofte billigere end hvad man troede. Alarmer afhænger af anlægsstørrelse og kan koste fra kr. 1.600,00 excl. moms og opefter. Månedspriserne afhænger af om det er privat eller erhverv. Kontrolcentralen tager mere for erhverv da der er mere arbejde med et erhvervsanlæg.

Kontrolcentralydelse koster typisk fra kr. 100,00 excl. moms pr. måned for private og lidt mere for erhverv.

Alarmpatrulje afregnes pr. påbegyndt halve time med kr. 300,00 excl. moms.

Veletablerede vagtselskaber har myndighedskrav der skal overholdes. For at være godkendt af Forsikring & Pension skal selskabet være ISO Certificerede for, at måtte installere tyverialarmer hvor der er forsikringskrav. For at kunne beholde certificeringen er man årligt gennem en recertificering. JVS er ISO godkendt til: Vagtrundering - Alarmpatruljekørsel - Alarminstallation - Tv Overvågningsinstallation.

Etableringen af disse certificeringer koster i nærheden af kr. 100.000. Recertificeringen koster årligt 22.000,00 excl. moms.

Certificeringen gør, at selskabet skal overholde de angivne udrykningstider der er forlangt af Forsikring & Pension. Bl.a. disse tider kontrolleres årligt af Bereau Veritas. Vore alarminstallationer kontrolleres årligt af Interteq.

For i det daglige at kunne overholde udrykningstiderne, er vi som vagtselskab nødt til, at have mere end en vægter på vagt. I tilfælde af problemer skal der kunne indsættes endnu en vægter osv.

Dokumentation for overholdelse af udrykningstider: Alle vore biler er udstyret med tracker så evt. tvivl om tider osv. kan dokumenteres. Hos vore vagtkunder er der placeret en chip som vægteren betjener. Det er krav at vi skal kunne dokumentere med et chip system hvornår vægteren besøgte kunden, om runden er fulgt og tiden er overholdt.

 

 

 

 

 

Fandt du ikke et svar, så send os en mail

Palle Povlsen   Indehaver                          96 72 98 99 – info@jyskvagt.dk

Kasper Povlsen   Økonomi/faktura     96 72 98 99 – vagt@jyskvagt.dk

Martin Hansen   Montage afdelingen 96 72 98 99 – mah@jyskvagt.dk